LEI_C_06a_copy_2 (640 x 468)

V Združenju izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije se zavedamo, da je kakovost postala osrednja tema sodobnega časa. V vsakdanjem življenju skoraj ni več področja, pri katerem ne bi govorili o kakovosti. Tudi na področju izobraževanja odraslih se zavedamo, da so za uspeh ustanove ključnega pomena kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter zadovoljstvo udeležencev in zaposlenih.

Svojo dejavnost zato izvajamo v skladu z opredeljenim modelom presojanja in razvijanja kakovosti na področju svetovalne dejavnosti za odrasle, ter standardi kakovosti na področju izbraževanja odraslih  po  sistemu POKI – Poudimo odraslim kakovstno izobraževanje.

presojanja in razvijanja kakovosti na področju svetovalne dejavnosti za odrasle

POKI