shutterstock_112286036

V Združenju izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije si prizadevamo predvsem za :

  • sistemsko ureditev javne mreže v izobraževanju odraslih,
  • sistemsko ureditev dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,  ter
  • strokovno in kakovostno delo na področju priprave in izvedbe programov izobraževanj in usposabljanj za odrasle,
  • tvorno sodelovanje vseh deležnikov na področju izobraževanja odraslih.

 ŽELIMO:

  • uresničevati skupne naloge pri razvoju in pospeševanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih,
  • aktivno soustvarjati podlage in pogoje za uspešen razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji,
  • delovati kot prepoznavno strokovno združenje.