V Združenju izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije sodelujemo javni zavodi s področja izobraževanja odraslih, ki želimo nadaljevati in nadgraditi  dosedanje kakovostno delo na področju izobraževalne in svetovalne dejavnosti za odrasle:

CDI UNIVERZUM LJUBLJANA  CDI-Univerzum
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE  Jesenice
LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO  Krško
LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA  Nova-gorica
MOCIS SLOVENJ GRADEC  MOCIS
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER TOLMIN  Tolmin
RIC NOVO MESTO
RIC-NM
UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC  
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA Zasavska