VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ

 
  • UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

    UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA Ugotavljanje in vrednotenje ter priznavanje je postopek, v katerem ovrednotimo znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil ali razvil v svojem življenju […]

     
 
 
 

Arhivi