Predavatelj bo predstavil pomen in značilnosti naravnih virov za uspešen razvoj in kvaliteto življenja z vidika celotne družbe ter tudi vsakega od nas. Pri tem bo poseben poudarek na najbolj pomembnih naravnih virih, ki jih ima Slovenija (voda, gozdovi, ostala narava…), ter pomen in priložnosti, ki jih imata njihovo varovanje in sonaravna raba.

DATUM: sreda, 30. 5. 2018 od 18.00 do 19.30

LOKACIJA: LU Jesenice, Delavska ulica 1, 4270 Jesenice