Predavanje o umestitvi trajnostne mobilnosti v lokalno okolje in v okolje posameznika – kako lahko posameznik prispeva k trajnostni mobilnosti, npr. hoja, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti.

Izvajalec: mag. Peter Zajc, RRA Koroška

DATUM: 1. 6. 2018 ob 9. uri,

LOKACIJA: Mrežni podjetniški inkubator Slovenj Gradec, Ozare 19