Trajnostna mobilnost v Kranju

Trajnostna mobilnost v Kranju  V sodelovanju z MOK bomo pred vodnjakom na Glavnem trgu predstavili načine ekologiji prijazne mobilnosti v Mestni občini Kranj (Avant2Go – car sharing, KRsKOLESOM, nove kolesarske poti v Kranju, Kranjvaj, subvencioniranje mestnega prometa) LUK bo pripravila  MINI kviz na temo trajnostne mobilnosti (nagrade prispevata MOK in LUK).

LOKACIJA: Glavni trg v Kranju,

DATUM: 31. 5. 2018, 16.00 – 20.00