S kolesom po tolminu

Tedenska promocijska akcija vsakodnevnega kolesarjenja, z možnostjo brezplačne enoletne izposoje mestnega kolesa. 

Kolo je opremljeno s tremi prestavami in je namenjeno premagovanju zgolj manjših vzponov. Izposodi si ga lahko polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v občini Tolmin..

Kdor bi si želel kolo izposoditi, naj nas čim prej obvesti. Kolesa bomo posodili po načelu »kdor prvi pride, prvi melje«.

Uporabniki se zavežejo, da bodo s kolesom ravnali odgovorno, tako da ga ne bi namerno poškodovali. Dolžni so tudi skrbeti za redno vzdrževanje kolesa in ga po preteku reverza vrniti Posoškemu razvojnemu centru v brezhibnem stanju. Reverz se podpiše za eno leto z možnostjo podaljšanja.

Več informacij in prijava: mateja.kutin@prc.si

LOKACIJA: Tolmin,

DATUM: 30. 5. – 5. 6. 2018