Vsebina plenarnega dela iz konferenca “Povezani gradimo skupnost”

  • Ema Perme, predstavnica Slovenije v delovni skupini za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji, Urad za razvoj izobraževanja, MIZŠ :

Izzivi in aktualni dokumenti Evrope za izobraževanje ranljivih odraslih

  • mag. Tanja Vilič Klenovšek, vodja Središča za svetovanje in vrednotenje, ACS :

Svetovanje za znanje, znanje za rast vseh v skupnosti

  • Tina Strnad in Brigita Herženjak, strokovni sodelavki, RIC Novo mesto :

S sodelovanjem premagujemo brezposelnost – Zgodbe o prehojenih poteh

S sodelovanjem premagujemo brezposelnost – Zgodbe o prehojenih poteh

  • Renata Dobnikar, strokovna sodelavka in Ema Grbić, udeleženka, LU Kranj :

Od izobraževanja preko prostovoljstva

  • Katarina Bertoncelj, strokovna sodelavka in Alenka Skol Radoševič, udeleženka, LU Jesenice :

Možnost, ki ustvarja priložnost

  • Nada Uršič Debeljak, direktorica in Maja Simjanovski, udeleženka, LUNG:

Sem dejavna v slovenski družbi

Podpora pri učenju slovenskega jezika za priseljence “

  • Mateja Ocepek, strokovna sodelavka in Bojan Rus ter Darja Smrkolj, udeleženka, ZLU Trbovlje :

Dobre zgodbe – vstopnice za boljše življenje

  • Anja Friškovec, strokovna sodelavka ter Tone Gašper, mag. Marica Rošker in Irena Cimerman, udeleženci, MOCIS Slovenj Gradec
  • Biserka Neuholt Hlastec, strokovna sodelavka, Kaja Pustoslemšek, udeleženka, UPI – LU Žalec:

S spodbudami mladih za učenje gradimo lepšo prihodnost

»Izzivi svetovanja osebam s posebnimi potrebami«

»Vključevanje udeležencev s posebnimi potrebami v programe Večgeneracijskega centra Zasavje

»Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje migrantov: vloge in kompetence«

»Vseživljenjsko učenje starejših in njihovo aktivno vključevanje v družbo«

»Socialna v/izključenost kot izbira ali nuja«

»Vloga in pomen spodbud za socialno vključevanje Romov«

»Bodi sprememba – spodbujanje podjetništva mladih preko medgeneracijskega sodelovanja«