shutterstock_159925310

V ZiSS se zavzemamo za ohranitev dejavnosti Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih po modelu, ki se je v Sloveniji uveljavil v obdobju 2008-213.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:

  • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
  • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
  • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere

Da bi odraslim pomagali do brezplačnih  informacij, ki jih potrebujejo, je Andragoški center Slovrnije (ACS) v Sloveniji razvil mrežo štirinajstih regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središča ISIO. Vsa svetovalna središča imajo skupno poslanstvo, vizijo in vrednote delaNjihova dejavnost se je v obdobju 2008-2013 financirala iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Od leta 2014 celovito finaciranje svetovalne dejavnosti ni več zagotovljeno.

Več o tem, kakšno pomoč nudijo svetovalna središča za izobraževanje odraslih, si lahko ogledate tudi v videu z naslovom Svetovanje za znanje. V njem sta predstavljeni dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih in vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. Video je nastal v okviru projekta Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012 – 2014 v Sloveniji.

Vir: http://isio.acs.si/