adulted

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Ugotavljanje in vrednotenje ter priznavanje je postopek, v katerem ovrednotimo znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil ali razvil v svojem življenju in različnih okoliščinah: z izobraževanjem, delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi. Odrasli znamo namreč veliko več, kot si mislimo, saj razvijamo znanje vse življenje, na različne načine in v različnih okoliščinah. Vseeno pogosto menimo, da ne znamo dovolj, da šteje le formalno, neformalnega ne prepoznamo in mu ne pripisujemo pretirane vrednosti, čeprav praviloma velja, da vsakdo kaj zna in ima vsako znanje v različnih okoliščinah različno vrednost. Zato je pomembno, da naredimo tovrstno pridobljeno znanje vidno in mu damo pravo vrednost. To je tudi eden od poglavitnih namenov postopkov vrednotenja, cilji pa so lahko še:

• povečati možnosti za prilagoditev izobraževanja konkretnemu posamezniku, temu, kar že zna;

• povečati možnosti zaposlovanja;

• povečati uporabo že pridobljenega znanja in kompetenc pri delu.

Seznam izvajalcev

vir: http://vpnz.acs.si/portal/